Sự khác nhau giữa VPS và VPN là gì?  VPS là từ  viết tắt của Virtual Private Server tạm dịch là máy chủ ảo, còn VPN viết tắt là Virtual Private Network tạm dịch mạng chủ ảo. Hãy cùng tôi tìm hiểu định nghĩa và nguyên tắc hoạt động của từng cái cụ thể nhé

VPS là gì? Nguyên tắc hoạt động ra sao?

VPS là một dịch vụ được cung cấp bởi công ty lưu trữ để lưu trữ một trang web hay một ứng dụng

Sự khác biệt chính giữa một máy chủ vật lý chuyên dụng và máy chủ ảo là toàn bộ hệ thống máy chủ được sử dụng bởi một khách hàng => còn máy chủ ảo thì nguồn tài nguyên được chia sẻ bởi nhiều người và mỗi trường hợp là một máy chủ ảo riêng.

Nguyên tắc hoạt động VPS

Nó làm việc dựa trên một khái niệm gọi là ảo hóa. Về cơ bản trong ảo hóa thiết bị chủ sẽ có một hệ thống ảo hóa làm nhiệm vụ đặc biệt. VPS phân bổ nguồn lực thiết bị máy chủ (có nghĩa là nguồn tài nguyên máy tính vật lý) đến các máy chủ ảo theo một cấu hình.

Để mỗi VPS hoạt động như một máy chủ chuyên dụng của riêng của nó từ quan điểm của khách hàng và có bất cứ ứng dụng nó cần chạy mà không làm phiền vps khác chạy trên cùng một máy.

VPN – Mạng riêng ảo:

VPN là gì:

Mạng riêng ảo là một khái niệm làm cho mạng riêng (như mạng công ty) của một thực thể (có thể là một công ty) truy cập thông qua một mạng công cộng như Internet.

nói cách đơn giản, bạn có thể truy cập vào trang web cá nhân của bạn hoặc ứng dụng lưu trữ trong một lan tin bằng cách kết nối với Lan sử dụng internet một cách đặc biệt.

Làm thế nào nó hoạt động :

Nó có thể được thực hiện bằng nhiều cách một trong những giao thức là Point Point Tunneling Protocol. Tóm lại một giao thức đường hầm thiết của một đường hầm giữa người nhận và người gửi và mã hóa tất cả các dữ liệu chảy từ người gửi đến người nhận. để đánh chặn trái phép sẽ không nhận được để xem dữ liệu.

nên sự khác biệt cơ bản giữa hai là khá rõ ràng

1) V.P.S là về việc tham gia một thiết bị vật lý và phân phối nó trong số khách hàng khác nhau như thể mỗi người nhận được một máy chủ chuyên dụng của riêng có

 

2) V.P.N là một cách chúng ta truy cập vào một mạng riêng từ một mạng công cộng