Việc biết cách sử dụng các lệnh hữu ích sẽ giúp bạn khá nhiều lợi ích trong nhiều trường hợp. Thậm chí trong nhiều trường hợp thao tác các lệnh hữu ích này còn “tiện lợi” hơn là thao tác trên giao diện đồ họa người dùng GUI. Cho dù đó là trang cài đặt, bảng điều khiển hoặc bất kỳ chương trình nào khác trong windows. Cách nhanh nhất mà không cần chọn bảng điều khiển hoặc trang cài đặt. Dưới đây là danh sách các lệnh chạy được biết đến nhiều nhất trong các cửa sổ có thể giúp bạn sử dụng windows nhanh hơn và hiệu quả hơn.

          Được áp dụng trên: Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 7,  Windows 8.1 and Windows 10, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2012, Windows Server 2016.

       Để sử dụng các câu lệnh này, bạn phải mở giao diện chạy dòng lệnh  bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R

Lệnh Tác vụ
 \  Mở ổ đĩa  C                                                        
. Mở thư mục Home hiện tại
..  Mở thư mục user hiện tại
cmd Command Promp
powershell Mở giao diện PowerShell
calc Mở giao diện máy tính tính toán đơn giản
Notepad Mở trình ghi chú Notepad
mspaint Mở chương trình Paint
Control Mở giao diện Control Panel
timedate.cpl Giao diện chỉnh thời gian
programs-appwiz.cpl                Mở programs and features
main.cpl Cài đặt con chuột
winver Xem phiên bản hệ điều hành
taskmgr Mở Task Manager
msinfo32 Thông tin hệ thống
control folders Mở giao diện file explorer
msconfig System Configuration
devmgmt.msc Device Management
diskmgmt.msc Disk Management
compmgmt.msc Computer management
lusrmgr.msc Local Users and Groups
eventvwr.msc Event Viewer
gpedit.msc Group Policy editor
perfmon.msc Performance Monitor
secpol.msc Local Security settings
shrpubw Tạo và chia sẻ thư mục
osk Mở bàn phím ảo trên Windows
mmsys.cpl Sounds and Audio
firewall.cpl Firewall
intl.cpl Regional settings