Nếu là anh, anh sẽ chờ em không ?

Một năm qua, giữ đúng lời hứa vời mẹ Khương, Hân bẻ sim điện thoại, thay đổi chỗ ở, đóng cửa...

Read More