Xử Nữ đa tình nhưng một khi yêu ai thì có nguyên tắc “Một và chỉ một”. Xữ Nữ rất lười biếng và chậm chạp nên hay trì hoãn công việc. Nhưng lại là người rất coi trọng lời hứa…

  1. Là người coi trọng lời hứa. Dù họ không nói hay thể hiện ra bên ngoài nhưng thâm tâm, những gì đã hứa với bạn, họ sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Và những gì bạn đã hứa với họ, đừng tưởng họ lơ đi là quên đâu, họ nhớ hết đấy, chỉ là không nói ra thôi. Cho nên nếu lỡ dại thất hứa với Xử Nữ, nếu là việc nhỏ thì Xử Nữ vơi đi niềm tin 1 tẹo, nếu là chuyện lớn thì “một lần thất tín vạn lần thất tin”.
  2. Là người “có hứng”. Chuyện gì không có hứng thì Xử Nữ lười đến tận cùng, làm cho có hoặc đối phó thôi. Nhưng chuyện gì đã nằm trong cái guồng quay “hứng thú” của cậu ấy thì dù là thức thâu đêm suốt sáng họ vẫn cố làm cho bằng được.
  3. Có thể chấp nhận sự bừa bộn nhưng không chấp nhận sự dơ bẩn. Đừng tưởng XỬ NỮ ăn ở gọn gàng và ngăn nắp. Thật ra thì cậu ấy vẫn bày bừa chiến trường giống như những cung khác thôi. Với XỬ NỮ, bừa bộn có cái nguyên tắc của bừa bộn, mình quăng ở đâu thì nó phải nằm ở đó, lúc cần với tay là tới nhưng tuyệt đối XỬ NỮ rất ghét dơ dáy.
  4. Là người mà đeo bom đằng sau mới bắt đầu chạy. XỬ NỮ lười biếng và chậm chạp nên hay trì hoãn công việc. Thường thì đến cận ngày deadline Xử Nữ ta mới bắt đầu “chạy như tên”. Những lúc ấy càng tạo áp lực cho XỬ NỮ thì kết quả càng tốt chứ không hề qua loa đại khái đâu nhé.
  5. Đa tình nhưng một khi yêu ai thì có nguyên tắc “Một và chỉ một”. XỬ NỮ là cái cung “ai thương mình thì mình mên mến lại”, không dứt khoát cắt đuôi, cứ để người ta hy vọng và đeo chơi vậy đó. Nhưng một khi đã yêu một người nào đó thì XỬ NỮ luôn hết lòng với người mình yêu.